West-östlicher Divan / DOĞU-BATI DİVANI

Eine inszenierte Aufführung von Spielbodenchor, Yunus-Emre Chor und Theatergruppe Motif

Eine Produktion von Spielbodenchor, Yunus-Emre-Chor und Theatergruppe Motif

„Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.“ (J.W. Goethe)

Anfang 2008 regte der Spielbodenchor die Gründung eines türkischen Chors am Spielboden an, um ein Gegenüber für ein Stück zum Thema „Orient und Okzident“ zu gewinnen. Gemeinsam mit der türkischen Jugendtheatergruppe Motif erarbeiteten die beiden Chöre das Projekt  „West-östlicher Divan“, in dem Geschichten zur Geschichte der beiden Länder Türkei und Österreich erzählt werden.

Durch den musikalischen Dialog der Chöre rücken Istanbul, Wien und Vorarlberg näher zusammen. Im spannenden Wechsel von Erzählung, Musik und Theater
spürt der Abend den gemeinsamen Wurzeln unserer Kulturen nach, um Goethes Erkenntnis mit Leben zu erfüllen und eine Brücke nach heute zu schlagen.

Im Rahmen des Konzertes werden zwei Kompositionen von Murat Üstün uraufgeführt.


Spielbodenchor
Leitung: Bettina Rein
Yunus-Emre-Chor
Leitung: Aydin Balli
Theatergruppe Motif
Leitung. Yener Polat

Regie: Barbara Herold
Idee und Konzeption. Günther Hagen
Komposition: Murat Üstün

Weitere Aufführungen:
Sa., 21. Nov. 2009 um 20:30 Uhr
Fr., 11. Dez. 2009 um 20:30 UhrSpielboden Korosu, Yunus Emre Korosu ve Motif Tiyatro Grubunun ortak yapımı.

„Kendini ve başkalarını tanıyabilenler, şununda farkına varacaktır:
Şark ve Garp kültürü birbirinden ayrılamaz.’’ (J.W.Goethe)

2008 senesinin başında Spielboden Korosu Şark ve Garp konulu eserin karşılıklı olarak sahneye
kazandırılması adına Spielboden bünyesinde bir Türk Korosunun kurulmasını teşvik etti. Her iki
koro Motif Tiyatro Grubu ile birlikte çalışarak ‘’Türkiye ve Avusturya’’ devletlerinin tarihini anlatan
‘’Doğu- batı divanı’’ eserinin projesini hazırladılar.

Koroların birlikte sahneleyecekleri müzikal diyalog İstanbul, Viyana ve Vorarlberg arasın- daki
mesafeleri yok ederek yakınlaştırır. Anlatılar, müzik ve tiyatro oyunlarının dönüşümlü olarak
aktarılması programın akışına ayrı bir heyecan katarak, Goethe’nin bilgeliğini kanıtlarcasına
kültürlerimizin ortak noktalarında bizi buluşturur ve günümüze kadar uzanan bir köprü kurulmasını sağlar.

Murat Üstün’ün iki yeni bestesi konserde ilk defa icra edilecektir.

Spielboden Korosu
 Yöneten: Bettina Rein
Yunus Emre Korosu
Yöneten: Aydın Ballı
Motif Tiyatro Grubu
Yöneten: Yener Polat
Reji: Barbara Herold
Fikir ve tasarım: Günter Hagen
Komposizyon: Murat Üstün 

Diğer Gösteriler:
21 Kasım 2009, Cumartesi, Saat: 20.30
11 Aralık 2009, Cuma, Saat: 20:30